Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10

 
Відділ освіти Ізюмської міської ради

Результати моніторингу якості освіти

Результати навчальних досягнень учнів

  І ступень навчання

Навч.

рік

К-сть учнів, які навч.

у 2-4 кл.

Навчаються на рівнях

Якість

знань

високому

достатньому

середньому

початковому

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

2014/2015

101

12

12

43

42,5

46

45,5

0

0

55

55

2015/2016

94

10

10,6

34

36,2

46

48,9

4

4,3

44

46,8

2016/2017

117

14

11,9

47

40,2

56

47,9

0

0

61

52,1

2017/2018

111

11

10

46

41,4

54

48,6

0

0

56

51,4

 

 

 

 

 

Аналізуючи рівень засвоєння знань учнів І ступенів, можна спостерігати  зниження якості знань порівняно з 2016/2017 навчальним роком на 0,8% та підвищенням  порівняно з 2015/2016 навчальним роком на 4,5%.

В школі І ступеня навчається 111 учнів (що підлягають оцінюванню за 2017/2018 навчальний рік), з них на високому рівні 11 (1,0%), що на 1,9% нище ніж показник за 2017/2018 навчальний рік.

Початковий рівень знань учнів І ступеня у 2017/2018 навчальному році складає 0%.

ІІ ступінь навчання

Аналізуючи рівень засвоєння знань учнями з базових дисциплін в школі ІІ ступенів (предметів інваріантної складової навчального плану) згідно з тематичними, семестровими, річними оцінками та державною підсумковою атестацією, можна спостерігати підвищення якості знань в порівнянні з 2016/2017 навчальним роком на 12,1 %.

В школі ІІ ступеня навчається 160 учнів, з них на високому рівні – 12 (7,5%), що на 3,6% вище, ніж у 2016/2017 навчальному році. На достатньому рівні - 31 (19,5%), що на 5,2% нижче, ніж у 2016/2017 навчальному році. 85 учнів навчаються на середньому рівні (53%), що на 14,5 % нижче, ніж у 2016/2017 навчальному році за рахунок збільшення учнів, що навчаються на початковому рівні. 32 учні – на початковому рівні (20%), що на 5, 7% більше в порівнянні з минулим навчальним роком.

 

 

Рік

Кількість учнів

Навчаються на рівнях

Якість

знань

високому

достатньому

середньому

початковому

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

2014-2015

166

8

5

21

13

113

68

24

14

29

17,5

2015-2016

171

2

1,5

29

17

123

72

17

9,5

31

18

2016-2017

154

6

3,89

22

14,3

104

67,5

22

14,3

23

14,9

2017-2018

160

12

7,5

31

19,5

85

53

32

20

43

27

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ ступінь навчання

В школі ІІІ ступеня навчається 40 учнів. Якість знань в 2017/2018 навчальному році складає 15%, що на 0,3% більше за показники минулого року. Високий рівень знань у 2017/2018 навчальному році складає 0%, що на 8,8% нижче, ніж у минулому році. Достатній рівень знань у 2017/2018 навчальному році 15%, що на 9,2% вище, ніж у минулому році. Середній рівень знань зріс на 6,4% у 2017/2018 навчальному році, він складає 80%, Початковий рівень знань у 2017/2018 навчальному році збільшився  на 0,3%.

 

 

Рік

 

Кіль-кість

Навчаються на рівнях

Якість

знань

високому

достатньому

середньому

початковому

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

2014/2015

17

3

18

7

41

7

41

0

0

10

58

2015/2016

19

2

10,5

4

22

10

52

3

15,5

6

32

2016-2017

34

3

8,8

2

5,8

25

73,6

4

11,8

5

14,7

2017/2018

40

0

0

6

15

32

80

2

5

6

15

 

 

 

 

 

Якість навчальних досягнень учнів з базових дисциплін (предметів інваріантної складової навчального плану) згідно з річними оцінками.

 

З предметів філологічного циклу Якість знань з української мови в цьому навчальному році складає 48%. В порівнянні з минулим навчальним роком знизилася на 5%. З української літератури  (60 %) знизилася на 8%; з іноземної мов (41,5%) знизилася на 3,5%; з російської мови зросла на 2,3% і складає 54,3%; з зарубіжної літератури (66,5%) зросла на 7,5%

Предмети

2014/2015 н. р.

2015/2016 н. р.

2016/2017 н. р.

2017/2018 н. р.

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

Укр. мова

61

67

53

48

Укр. література

66

68

68

60

Російська мова

69

50

52

54,3

Зарубіжна література

64

61

59

66,5

Іноземна мова (англійська)

38

38

45

41,5

 

 

 

 

З предметів математичного циклу найвища якість знань з інформатики – 71%, в порівнянні з минулим роком якість знань підвищилася на 4%, з математики (41,8%) підвищилася на 4,8%,  з алгебри (24,5%) знизилася на 0,5%, а з геометрії (23,7%) на 3,3%.

Предмети

2014/2015 н. р.

2015/2016 н. р.

2016-2017н.р.

2017-2018н.р.

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

Математика

35

35

37

41,8

Алгебра

22

19

25

24,5

Геометрія

34

21

27

23,7

Інформатика

64

58

67

71

 

 

 

 

З предметів природничого циклу найвища якість знань – з астрономії (58,8%), але в порівнянні з минулим навчальним роком знизилася на 12,2%, якість знань з природознавства (55,8%) - на 4,2%, з біології  (54,1%) у порівнянні з минулим навчальним роком підвищилася на 6,1%, з географії (36,3%) на 0,3%, а з хімії (42,7%) на 17,7%, значно знизилася якість знань з фізики – 24,2%, що на 4,8% нижче ніж у 2016/2017 навчальному році.

Предмети

2014/2015 н. р.

2015/2016 н. р.

2016/2017 н. р.

2017/2018 н. р.

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

Фізика

31

36

29

24,2

Астрономія

70

0

71

58,8

Хімія

32

25

25

42,7

Біологія

34

42

48

54,1

Географія

40

27

36

36,3

Природознавство

41

43

60

55,8

 

 

 

 

З предметів суспільно-гуманітарного циклу висока якість знань з предмету «Людина і світ» (82,3%), на 0,3 % вище ніж в минулому навчальному році, з всесвітньої історії 43%, знизилася на 4%, а з історії України – 51%, знизилася на 10%. Досить висока якість знань з предмету «Людина і світ» - 82%, значно знизилася якість знань з правознавства – 34,%, що на 31,5% нижче ніж у 2016/2017 навчальному році.

 

Предмети

2014/2015 н. р.

2015/2016 н. р.

2016/2017 н. р.

2017/2018 н. р.

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

Історія України

69

69

61

51

Всесвітня історія

67

54

59

43

Правознавство

48

50

66

34,5

Людина і світ

88

0

82

82,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З предметів художньо-естетичного циклу висока якість знань з музичного мистецтва (95,2%)  в порівнянні з минулим роком якість знань підвищилася на 2,2%, з образотворчого мистецтва (80%) - на 4%, з художньої культури (96%) - на 7%.

З 2016/2017 навчального року до навчальних програм 8-го класу було включено предмет «Мистецтво», якість знань якого в цьому навчальному році (90,3%) в порівнянні з минулим навчальним роком підвищилася на 1,3%.

Предмети

2014/2015 н. р.

2015/2016 н. р.

2016/2017 н. р.

2017/2018 н. р.

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

Художня культура

78

96

89

96

Музичне мистецтво

88

86

93

95,2

Образотворче мистецтво

70

79

76

80

Мистецтво

-

-

89

90,3

 

 

 

 

В цьому навчальному році високі показники якості знань з предмету «Захист Вітчизни» (97%), в порівнянні з минулим роком якість залишилась на тому ж рівні. (88%), з основ здоров’я (91,7%), підвищилася на 0,7%, з трудового навчання (83,3%), підвищилася на 7,3%, з технологій (82,6%), знизилася на 1,4%, з фізичної культури (77%) знизилася на 10%.

Предмети

2014/2015 н. р.

2015/2016 н. р.

2016/2017 н. р.

2017/2018 н. р.

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

% якості (високий і достатній рівень)

Фізична культура

82

89

88

77

Трудове навчання

66

67

76

83,3

Технології

83

79

84

82,6

Основи здоров’я

85

86

91

91,7

Захист Вітчизни

82

80

97

97

 

 

 

 

Всього у школі І – ІІІ ступенів оцінено 311 учнів. Якість знань складає 34,1% (на 3,3% збільшилася, ніж у минулому році). На високому рівні навчаються – 23 учні (7,5%) як і в минулому році. Достатній рівень мають – 83 учень(26,6%) що на 3,3% більше ніж у минулому році. Середній рівень складає 55,3% (на 3,4% менше, ніж у минулому році, за рахунок збільшення високого та достатнього рівня), початковий рівень – 10,6% (на 2% більше від початкового рівня минулого року). Залишається великою загальна кількість дітей, що навчаються на початковому рівні. Також невисока і загальна якість знань, але кількість дітей, які навчаються на високому і достатньому рівнях збільшилася на 12 учнів (на 3,3%.)

 

Загальна результативність навчальних досягнень учнів

 

Рік

 

Кіль-кість

Навчаються на рівнях

Якість

знань

високому

достатньому

середньому

початковому

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

Учн.

%

  2014/2015

284

23

8,1

71

25

166

58,4

24

8,5

94

33

  2015/2016

246

10

4,2

53

21,5

159

64,6

24

9,7

63

26

 2016/2017

305

23

7,5

71

23,3

185

60,6

26

8,6

94

30,8

2017/2018

311

23

7,3

83

26,6

172

55,4

33

10,5

106

33,9

 

 

 

 

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновок, що більшість учнів 2–11-х класів засвоїли програмовий матеріал з предметів інваріантної складової робочих навчальних планів на достатньому та середньому рівні.

 

Результати ДПА учнів 4, 9 класів.

 

 Підсумки Державної підсумкової атестації в 4 класах

Результати державної підсумкової атестації учнів випускних класів показали належний рівень навчання та виховання на уроках української мови, літературного читання, математики.

 

Предмет

Якість знань річного оцінювання та результатів ДПА (%)

ДПА

ДПА

ДПА

ДПА

 

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

 

Українська мова

71

56

64

7,5

 

Літературне читання

85,7

80

84,6

-

 

Математика

71

68

64

77,7

 

 

 

 

 

Аналіз робіт з державної підсумкової атестації свідчить про те, що результат навчальної діяльності учнів 4-х класів в порівнянні з минулим роком змінились. Якість знань в порівнянні з минулим 2016/2017 навчальним роком: з української мови підвищилася - на 9%, з математики підвищилася - на 13,7%. Відсутній початковий рівень з української мови та математики.

 

Підсумки Державної підсумкової атестації в 9-х класах

Слід зазначити, що в порівнянні з минулим 2016-2017 н. р. якість знань учнів при складанні ДПА підвищилася: з математики – на 12%, але з української мови знизилася – на 21, 4 %. Вперше за останні кілька років предметом за вибором педради стала Історія України. Якість знань склала 56, 2 %. В 2017-2018 н. р -відсутній початковий рівень з Історії України, але є учні, які склали ДПА на початковому рівні: з математики - 6 учнів, з української мови – 1.

 

Предмет

Якість знань річного оцінювання та результатів ДПА

ДПА

ДПА

ДПА

ДПА

 

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

 

Українська мова

59

64

71,4

50

 

Іноземна мова (англійська)

53,8

33

38

-

 

Математика

53,8

13,8

19

31

 

Історія України

 

 

 

56,2

 

 

 

 

 

Підсумки Державної підсумкової атестації в 11-х класах

 

 2017/2018 навчальний рік

 

Навчальний предмет

Загальна кількість учнів 11-х класів

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

Якість знань

% якості (високий і достатній рівень)

початковий

середній

достатній

Високий

Українська мова

17

17

0

9

5

3

47

Математика

17

4

0

0

2

2

100

Історія України

17

13

2

7

4

0

30,8

Іноземна мова (англійська)

17

5

3

1

1

0

20

Географія

17

1

0

1

0

0

0

Фізика

17

4

0

2

0

2

50

Хімія

17

1

0

0

1

0

100

Біологія

17

6

0

6

0

0

0

 

 

 

 

 

 

2017/2018 навчальний рік

 

Навчальний предмет

Загальна кількість учнів 11-х класів

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

Якість знань

% якості (високий і достатній рівень

початковий

середній

достатній

Високий

Українська мова

17

17

1

11

5

0

29,4

Математика

17

10

0

7

2

1

30

Історія України

17

10

0

9

1

0

10

Іноземна мова (англійська)

17

2

0

1

1

0

50

Географія

17

3

0

3

0

0

0

Фізика

17

1

1

0

0

0

0

Хімія

17

0

0

0

0

0

0

Біологія

17

8

0

6

2

0

25

 

 

 

 

Порівняння середнього балу річного оцінювання і ДПА

2017/2018 навчальний рік

Навчальний предмет

Середній бал

Різниця середнього балу річного оцінювання та ДПА

річні

дпа

 

Українська мова

7,4

6,6

0,8

Математика

9,3

10,3

1

Історія України

8,8

5,2

3,6

Іноземна мова (англійська)

6,6

4,2

2,4

Географія

4

5

1

Фізика

8,7

7,5

1,2

Хімія

10

9

1

Біологія

7,3

5

2,3

 

 

 

2017/2018 навчальний рік

Навчальний предмет

Середній бал

Різниця середнього балу річного оцінювання та ДПА

річні

дпа

 

Українська мова

6,2

5,6

0,6

Математика

6,3

6

0,3

Історія України

6,8

5,8

1

Іноземна мова (англійська)

8,5

7

1,5

Географія

5,3

5,3

0

Фізика

2

4

2

Хімія

0

0

0

Біологія

6,2

6,1

0,1

 

 

 

В порівнянні з минулим навчальним роком якість знань учнів при складанні ДПА з:

- іноземної мови (англійська) (50%) підвищилася на 30%. Розбіжність середнього балу річного оцінювання і ДПА складає 1,5 бал в бік зниження балу за ДПА. В порівнянні з минулим 2016 /2017 навчальним роком розбіжність знизилась на 0,9 балів.

- української мови (29,4%), що на 17,6% нижче ніж у минулому навчальному році. Розбіжність середнього балу річного оцінювання і ДПА складає 0,6 бал в бік зниження балу за ДПА. В порівнянні з минулим 2016/2017 навчальним роком розбіжність знизилась на 0,2 бали.

- математики (30%) знизився на 70%. Розбіжність середнього балу річного оцінювання і ДПА складає 0,3 бал в бік зниження балу за ДПА. В порівнянні з минулим 2016 /2017 навчальним роком розбіжність знизилась на 0,7 балів.

- історії України (10%) знизилася на 20,8%. Розбіжність середнього балу річного оцінювання і ДПА складає 1 бал в бік зниження балу за ДПА. В порівнянні з минулим 2016 /2017 навчальним роком розбіжність знизилась на 2,6 бали.

- географія – якість знань залишилась на тому ж рівні і складає 0%. Розбіжність середнього балу річного оцінювання і ДПА складає 0 балів. В порівнянні з минулим 2016 /2017 навчальним роком розбіжність знизилась на 1 бал.

- фізики (0%) знизилася на 50%. Розбіжність середнього балу річного оцінювання і ДПА складає 2 бали в бік зниження балу за ДПА. В порівнянні з минулим 2016 /2017 навчальним роком розбіжність підвищилась на 0,8 балів.

- біології (25%) підвищилась на 25%. Розбіжність середнього балу річного оцінювання і ДПА складає 0,1 бал в бік зниження балу за ДПА. В порівнянні з минулим 2016 /2017 навчальним роком розбіжність знизилась на 2,2 бали.

Робота з обдарованими дітьми

Одним із пріоритетних напрямів навчально-виховного процесу на сьогодні є виявлення та розвиток обдарованих дітей. Основною формою роботи у цьому напрямі є Всеукраїнська учнівська олімпіада.

Протягом 2017/2018 навчального року робота із здібними та обдарованими учнями проводилась з урахуванням результатів участі дітей в змаганнях попередніх років, власного бачення вчителів щодо доцільності їх залучення до участі в змаганнях та конкурсах та із врахуванням бажань самих школярів.

З ме­тою виявлення обдарованих дітей проведено бесіди, робота зі ство­рення банку даних з урахуванням типів обдарованості, ведеться облік результатів участі учнів у предметних олімпіадах та різних конкурсах.

Системна робота з обдарованими дітьми полягає в тому, що:

 • переглянута та оновлено шкільний інформаційний банк даних обдарованих учнів;
 • у закладі проводяться олімпіади і предметні тижні;
 • переможці шкільних олімпіад залучаються до участі у міських та обласних етапах олімпіад;
 • у школі ведеться гурткова робота;
 • забезпечено умови для художньої самодіяльності учнів;
 • учні школи беруть участь у конкурсах, турнірах;
 • питання роботи з обдарованими дітьми розглядалося на нараді при директорові, методичній раді, засіданнях методичних об’єднань

З метою інтелектуального та творчого розвитку у 2017/2018 н.р. учні залучалися до участі в різноманітних учнівських конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного спрямування: Всеукраїнський конкурс з англійської мови «Грінвіч»,  Міжнародний конкурс з української мови «Соняшник», Міжнародний конкурс з математики «Бобер».

Участь учнів школи у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН за 2013-2017 роки

 

2013/2014 навчальний рік

ПІБ учня

Клас

Секція

Тема

Науковий керівник

1

Капусник Каріна Сергіївна

10-А

Математика

«Відсоткові розрахунки кожного дня»

Сухомлин І.Г.

2

Агаджанян Арутюн Андранікович

11-А

Українська література

«Роль історичної прози у патріотичному вихованні молоді» (за тетрологією В.Малика «Посол Урус-шайтана»)

Нєізвестний А.Б.

3

Ізвозчикова Людмила Олександрівна

9-А

Краєзнавство

«Жанрове розмаїття місцевої преси (на матеріали газет «Радянське життя», та «Обрії Ізюмщини)».

Нєізвестний А.Б.

 

2014/2015 навчальний рік

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Клас

Тема роботи

Секція, відділення

Науковий керівник

1

Дорогов Ігор В’ячеславович

11

Роль історичної романістики в патріотичному вихованні учнівської молоді на прикладі роману В.Малика «Посол урус-шайтан»

література

Неізвєстний А.Б.

2

Шаповал Єлизавета Олександрівна

7

Народні традиції в творчості російського письменника М.В.Гоголя

література

Кирильченко Л.І.

 

2015/2016 навчальний рік

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Клас

Тема роботи

Секція, відділення

Вчитель

1

Єхало Андрій Анатолійович

7-А

Історія виникнення українського козацтва на Слобожанщині

Історичне краєзнавство

Лаврова С.В.

 

2016/2017 навчальний рік

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Клас

Тема роботи

Секція, відділення

Вчитель

1

 Гудкова Євгенія Богданівна

9-А

«Вишивка Слобожанського краю: Мережили, жили, переживали.»

Літературознавство, філософія та мистецтвознавство

Мильнікова О.В.

 

2017/2018 навчальний рік

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Клас

Тема роботи

Секція, відділення

Вчитель

1

Єхало Андрій Анатолійович

9-А

 

Валеологія

Федина Г.І.

 

 

 

Як видно з таблиць загальна кількість учнів протягом 2013 – 2018 років знизилася. Єхало Андрій, учень 9 – А класу, став учасником міського рівня Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН у секції «Валеологія». Ця ж робота була представлена на обласній конференції учнівських науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» та відзначена дипломом І ступеня. (Керівник проекту: вчитель біології Федина Г.І.). Учень продовжуватиме роботу над обраною темою та братиме участь у конкурсі у наступному навчальному році.

 

Учні школи постійно беруть участь у ІІ етапі Міжнародного мовно–літературного конкурсу ім.Т.Шевченка (5-10 класи), ІІ етапі Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика (3-4 класи).

Рік

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Клас

І місце

ІІ місце

ІІІ місце

Керівник

2014/2015

Шевченко Дарія

3-А

 

1

 

Терещенко Є.Ю.

Дорогова Юлія

7-Б

1

 

 

Неізвєстний А.Б.

2015/2016

Пігарева Аліна

3-Б

 

 

1

Лаврова С.В.

Мілент’єва Дарія

4-А

 

 

1

Терещенко Є.Ю.

Єхало Андрій

7-А

 

1

 

Лавриненко О.О.

2016/2017

Сядриста Юлія

10-А

 

1

 

Лавриненко О.О.

Єхало Андрій

8-А

 

 

1

Лавриненко О.О.

2017/2018

Пігарєва Аліна

5-Б

1

 

 

Гавриленко О.О

 

Як видно з таблиці та діаграми, менша кількість учнів школи в цьому році взяла участь у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім.Т.Шевченка (5-11) Кількість призових місць залишилася на тому ж рівні. але в 2017/2018 навчальному році в ІІ етапі Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика учні (3-4 класів) не посіли жодного призового місця. Загальний рейтинг школи підвищився на дві  позицію в порівнянні з минулим навчальним роком, що свідчить про більш якісну підготовку учнів 5 - 11 класів та необхідність більш якісної підготовки учнів 3 -4 класів.

 

 

 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Рік

ПІП учня

Клас

І
місце

ІІ місце

ІІІ місце

Предмет

Керівник

2014/2015

Гончаренко Валерія

9-А

1

 

 

Трудове навчання

Мильнікова О.В.

Носакова Ярослава

6-А

 

 

1

Математика

Кісіль Н.В.

Шаповалова Єлизавета

7-А

 

 

1

Математика

Кондратенко Ю.Ю.

Гончаренко Валерія

9-А

 

 

1

Правознавство

Бондарчук С.Д.

Чегринець Ірина

11-А

 

1

 

Правознавство

Бондарчук С.Д.

Погореленко Володимир

8-Б

 

 

1

Географія

Анохіна Т.В.

2015/2016

Гончаренко Валерія

10-А

1

 

 

Трудове навчання

Мильнікова О.В.

Недавня Єлизавета

8-Б

1

 

 

Трудове навчання

Мильнікова О.В.

Носакова Ярослава

7-А

 

 

1

математика

Кісіль Н.В.

Недавня Анастасія

10-А

 

1

 

Екологія

Федина Г.І.

Марюхін Віталій

10-А

 

 

1

Біологія

Федина Г.І.

Єхало Андрій

8-А

 

 

1

Українська мова  і література

Лавриненко О.О.

Шаповалова Анастасія

9-А

 

 

1

Інформаційна незалежність

Разномасцева І.П.

2016/2017

Гончаренко Валерія

11-А

1

 

 

Трудове навчання

Мильнікова О.В.

Гудкова Євгенія

9-А

1

 

 

Трудове навчання

Мильнікова О.В.

Єхало Андрій

8-А

1

 

 

Українська мова і література

Лавриненко О.О.

Носакова Ярославі

8-А

 

1

 

математика

Кісіль Н.В.

Лисенко Іван

10-А

 

 

1

Біологія

Федина Г.І.

Недавня Анастасія

11-А

 

 

1

Екологія

Федина Г.І.

Єхало Андрій

8-А

 

 

1

Історія

Бондарчук С.Д.

Гугля Богдан Івашко Сергій

4-Б

 

1

 

Трудове навчання

Лаврова С.В.

2017/2018

Кучерова Олена

8-А

1

 

 

Трудове навчання

Мильнікова О.В.

Єхало Андрій

9-А

1

 

 

Російська мова

Кирильченко Л.І.

Реуцький Андрій

7-Б

 

1

 

Фізика

Крупицька Н.М.

Єхало андрій

9-А

 

 

1

Українська мова

Лавриненко О.О.

Матасова Єлизавета

9-А

 

 

1

Екологія

Федина Г.І.

 

 

 

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Рік

ПІП учня

Клас

І
місце

ІІ місце

ІІІ місце

Предмет

Керівник

2014/2015

Гончаренко Валерія

9-А

1

 

 

Трудове навчання

Мильнікова О.В.

2015/2016

Гончаренко Валерія

10-А

1

 

 

Трудове навчання

Мильнікова О.В.

Недавня Єлизавета

8-Б

 

 

1

Трудове навчання

Мильнікова О.В.

2016/2017

Гончаренко Валерія

11-А

1

 

 

Трудове навчання

Мильнікова О.В.

2017/2018

Кучерова Олена

8-А

1

 

 

Трудове навчання

Мильнікова О.В.

 

 

 

ІV етап Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Рік

Прізвище, ім’я, по батькові учня

Клас

І
місце

ІІ місце

ІІІ місце

Предмет

Керівник

2016/2017

Гончаренко Валерія

11-А

 

 

1

Трудове навчання

Мильнікова О.В.

 

Як видно з таблиць та діаграм рейтинг шкільної команди в порівнянні з 2017/2018 навчальним роком у ІІ етапі олімпіад знизився на три позиції. Але результат ІІІ етапу олімпіад залишився на тому ж рівні.

Учень 9 – А класу став учасником ІІІ обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з російської мови (керівник: Кирильченко Л.І.);

Кучерова Олена, учениця 8 – А класу – І місце (предмет: трудове навчання, керівник: Мильнікова О.В.). А також посіла І місце у відбірковому етапі та надана можливість взяти участь у ІУ етапі Всеукраїнському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання. Але через брак коштів не змогла взяти участь.

З метою покращення результатів участі обдарованих учнів в олімпіадах, турнірах та конкурсах вчителями школи розроблено наступні заходи:

 1. Вчителям посилити роботу з обдарованими дітьми щодо підготовки учнів до участі в МАН, ІІ і ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах, турнірах та конкурсах.
 2. Педагогам школи брати активну участь у виставках педагогічних інновацій, професійних конкурсах.
 3. Розвивати інтелектуальні і творчі здібності учнів з допомогою інноваційних технологій.
 4. Залучати учнів до участі у предметних олімпіадах, турнірах, конкурсах.

 

 

Організація роботи з обдарованими дітьми

№з/п

Зміст роботи

Термін  проведення

Відповідальний

Форма контролю

Відмітки про виконання

 1.  

Проведення предметних тижнів, днів

Протягом року

ЗДНВР

 

Наказ

 

 1.  

Упровадження нетрадиційних форм у практику проведення предметних тижнів, днів

Протягом року

Керівники МО

Протоколи засідань МО

 

 1.  

Поновлення банку даних обдарованих і здібних учнів за підсумками участі у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах, Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін, конкурсах-захистах МАН

Вересень

Січень  Березень

ЗДНВР

Банк даних «Обдарованість»

 

 1.  

Планування роботи педради, метод. ради, МО щодо організації та результативності роботи з обдарованими та здібними учнями

Вересень

Керівники МО

Наказ, протокол педради, МО

 

 1.  

Висвітлення творчих здобутків учнів у засобах масової інформації та на сайті школи

Упродовж року

Учителі-предметники

Матеріали

 

 1.  

Висвітлення перебігу свята обдарованих на сайті школи

Травень

Педаго-організатор

 

 Наказ

 

 1.  

Узагальнення результатів проведення предметних тижнів, днів

Травень

ЗДНВР

Керівники МО

 Наказ
 протоколи засідань МО

 

 1.  

Висвітлення перебігу предметних тижнів на сайті школи

Упродовж року

Учителі-предметники

 Матеріали

 

 

Організації навчальної практики та навчальних екскурсій

 

З метою якісної організації навчальної практики та навчальних екскурсій по школі був затверджений план проведення навчальних екскурсій та навчальної практики для учнів 2-8 та 10 класів. На початку навчального року було проаналізовано доцільність і необхідність залучення учнів до різних видів суспільно-корисної праці: посильної участі в благоустрої школи, поточному ремонті меблів, обладнання, реставрації книг, наочних посібників тощо та ці види робіт було включено до орієнтовного плану проведення навчальних екскурсій та практики. Практику пройшли всі учні 2 – 8 та 10 класів у об’ємі:

у 1-4 класах-12 академічних годин;

у 5-6-х класах - 30 академічні години,

у 7-8 класах - 40 академічні години,

у 10-х класах - 50 академічних годин

Учнів, звільнених від навчальної практики та навчальних екскурсій, в школі немає.

Під час практики та екскурсій учні початкових класів знайомилися зі спеціальним спортивним обладнанням та особливості його використання, відвідували дитячий майданчик, ялинкове містечко, вивчали народні обряди Масляної та Різдва, вчителями були проведені екскурсії до шкільної та районної бібліотек. Цікаво пройшли екскурсії до міського краєзнавчого музею та музеїв бойової слави, народознавчого музеїв інших навчальних закладів, де учні знайомилися з традиціями побуту та історією міста.

Учні середньої ланки вивчали правила дорожнього руху, поведінки на воді, поблизу водних об’єктів, в лісі під час годин спілкування, проводили практичне заняття по відновленню книжок у шкільній бібліотеці, Проведені екскурсії до м.Харкова (ТЮЗ, «Ландау центр») перегляд 3-D, документальних та розважальних фільмів. Учнями школи виконано роботи по догляду за кімнатними і культурними рослинами; по заготівлі насіння квітів, підбору природних матеріалів для художніх виробів; по прибиранню території школи, роботі на пришкільних ділянках, збору та систематизації матеріалів для шкільного музею бойової слави.

Під час навчальної практики та навчальних екскурсій проводилась робота з попередження дитячого травматизму учнів. Порушень охорони праці, дисципліни виявлено не було.